Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Ewaluacja wewnętrzna 2013/2014

W bieżącym roku szkolnym badaniu zostało poddane wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ewaluacja wewnętrzna ma na celu uzyskanie informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w oparciu o realizację podstawy programowej. Kryteria, jakie przyjęto do przeprowadzenia badania to:

 1. W szkole realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego.

 2. Nauczyciele znają i realizują podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

 3. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości.

 4. W szkole formułowane są i wdrażane są wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów.

 5. Uczniowie i rodzice informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć.

 6. Działania wynikające z realizacji podstawy programowej mają pozytywny wpływ na rozwój ucznia, jego sukces, na wyższym etapie kształcenia. 

  Sformułowano następujące pytania kluczowe:

  1. Czy w szkole realizuje się podstawę programową?

  2. W jakim stopniu nauczyciele znają i realizują podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji?

  3. Czy w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości?

  4. W jaki sposób formułowane są i wdrażane są w szkole wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów?

  5. W jaki sposób uczniowie i ich rodzice informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć?

  6. Czy działania wynikające z realizacji podstawy programowej mają wpływ na rozwój ucznia, jego sukces, na wyższym etapie kształcenia?