Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna


W poniedziałek i w piątek w godz. 11.00-12.30 odbędą się zajęcia SKS na boisku szkolnym. Pan Wudkiewicz prosi o przybycie w stojach sportowych.         

Oferty edukacyjne dla uczniów klasy 8               ( w zakładce obok)


Uczniowie, którzy przyjdą na konsultacje do szkoły, proszeni są o przyniesienie wypełnionego oświadczenia rodzica- załącznik nr 2 Procedury postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w oddziale przedszkolnym i szkole

obowiązująca od dnia 25 maja 2020r.

  Od 1 czerwca 2020 r. odbywać się będą konsultacje wszystkich uczniów klasa I-VIII.


Informacja

 

Uczniowie klas IV-VIII, którzy będą chcieli skorzystać z prawa poprawy oceny, proszeni są o zgłoszenie się do wychowawcy i poinformowanie – najpóźniej do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 12.00, z jakiego przedmiotu będą poprawiać ocenę i w jakiej formie (pisemna lub ustna).

Wychowawca po zebraniu informacji przekazuje je do dyrektora szkoły. Po ustaleniu terminów i godzin poprawy wychowawca poinformuje rodzica o ustalonym spotkaniu. Poprawa oceny odbywać się będzie w formie ustnej lub pisemnej w obecności rodzica   i nauczyciela przedmiotu. Ocena zostanie podana bezpośrednio pod koniec spotkania.

Od 1 czerwca 2020 r. w szkole w godzinach od 9.00 do 13.00 planowane są indywidualne konsultacje zainteresowanych uczniów z nauczycielami (najlepiej   po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym spotkania). Szczegółowy grafik konsultacji udostępnimy na stronie internetowej szkoły do 20 maja 2020 r.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurą postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w szkole obowiązującą od dnia 25 maja 2020 r. (na stronie internetowej szkoły).

 

 

 Procedura postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w oddziale przedszkolnym i szkole obowiązująca od dnia 25 maja 2020r.( w zakładce obok).

 


 WIADOMOŚĆ

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021, ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii, zostaje przedłużona do piątku 29 maja 2020 r. do godz. 1500.

Przypominamy, że istnieje możliwość zapisania dziecka do oddziałów przedszkolnych i do szkoły drogą elektroniczną na adres: spwygoda@op.pl

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony: www.zsjamno.szkolnastrona.pl z zakładek

• Rekrutacja do klasy I,

• Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.

O wynikach rekrutacji rodzice dziecka zostają poinformowani po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 12 czerwca 2020 r.

 

  • W razie pytań i wątpliwości prosimy również o kontakt telefoniczny: 46 838 90 95.


Szanowni Państwo!

 


Szanowni Państwo!

Informujemy, że:

W 2020 roku wszystkie osoby, którym dobre warunki nauczania, wychowania i opieki  oraz rozrywka naszych dzieci są bliskie sercu mogą przekazać swój 1% podatku na konto SnRROGŁ:

KRS 0000380831


  • Dzień Dziecka

Bądź dzieckiem jak najdłużej,
Jak dziecko baw się, śmiej
I kochaj tak jak dziecko
I serce dziecka zawsze miej!

Dzień Dziecka
  • Dzień Matki

Mamo, w dniu Twojego Święta
dziękuję Ci za przekonanie,
że jestem najcenniejszym skarbem
Twego życia…

Dzień Matki
  • Promocja projektu
Promocja projektu
  • Ważna informacja dla rodziców przedszkolaków
Ważna informacja dla rodziców przedszkolaków
  • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas