Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Jesteś tu: » Strona główna » Projekty Unijne » Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  w ramach projektu „Rozwijamy się z indywidualizacją”  rozpoczęły się 25 września 2012 r. Na zajęcia uczęszcza 6 uczniów klas I - III – 3 dziewczynki, 3 chłopców: Przed przystąpieniem do projektu uczniowie ci zostali zdiagnozowani i określono zakres, w jakim trudności matematyczne u nich występują. Dotychczas w ramach projektu dzieci wdrażały się do racjonalnego zachowania się w sytuacjach trudnych, wymagających wysiłku intelektualnego (trening w skupieniu uwagi na wykonywanych czynnościach), ćwiczyły sprawność manualną i koordynację wzrokowo - ruchową (wycinanie, lepienie, kreślenie, łączenie punktów, konstrukcje, układanki, labirynty itp.), brały udział w grach, zabawach i zadaniach rozwijających  (trening rozumowania), badały schemat własnego ciała. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu dzieci, nauczyciela jak również wykorzystaniu pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu (Felix, Wieża liczb, Pieksi, Fala matematyczna, Serek, Szachowy skoczek, Logigramy, HipHop, karty pracy, pisaki, kredki, plastelina). Zajęcia te przynoszą pierwsze efekty, bowiem dzieci: doskonalą umiejętności matematyczne i popełniają mniej błędów w liczeniu, rozwijają pamięć, mowę i myślenie, kształtują umiejętności interpersonalne, tak ważne dla zgodnego współdziałania w grupie.

Zajęcia prowadzi p. Anna Pełka.