Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Jesteś tu: » Strona główna » Projekty Unijne » Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

zajęcia z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu

      Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją prowadzone są raz w tygodniu począwszy od 24 września 2012r. Celem tych spotkań jest zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I-III. Bierze w nich udział 6 uczniów – 2 dziewczynki, 4 chłopców z klas I – III. Na zajęciach dzieci: doskonaliły koordynację w schemacie własnego ciała, usprawniały manipulację przedmiotami, układały historyjki obrazkowe i puzzle, wypowiadały się na podany temat, dzieliły wyrazy na głoski, sylaby, pracowały nad grafiką pisma, doskonaliły umiejętność poprawności ortograficznej, rozwijały logiczne myślenie i wyobraźnię, doskonaliły umiejętność cichego czytania  ze zrozumieniem, doskonaliły precyzję ręki.

Osiągnięcie powyższych celów możliwe było dzięki zastosowaniu m.in.: takich pomocy dydaktycznych jak: wieże, rybki, tangalo, puzzelator, gąsienice, pelikan, Trudne słowa, tęczowe liny, fakturowe zgadywanki. Można zaobserwować u dzieci następujące osiągnięcia: doskonalą sprawność manualną, grafomotorykę, rozwijają pamięć, myślenie logiczne, wyobraźnię, usprawniają funkcję wzrokową oraz orientację przestrzenną, kształtują umiejętności interpersonalne podczas pracy w grupie, dokonują analizy i syntezy wyrazów, układają zdania z rozsypanki wyrazowej.

Zajęcia prowadzi p. Małgorzata Ostrowska