Podsumowanie pierwszego półrocza 2019-2020

Jesteś tu: » Strona główna » Podsumowanie pierwszego półrocza 2019-2020

Podsumowanie pierwszego półrocza 2019-2020

Dnia 7 lutego 2020 roku na uroczystym apelu posumowaliśmy wyniki uczniów w nauce i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 2019/2020. Na zdjęciach przedstawiamy chronologicznie, od najmłodszych przedszkolaków do uczniów klasy VIII, te dzieci, które okazały się najlepsze pod względem osiągnięć w nauce i zachowaniu. Gratulujemy!

Na ostatnim zdjęciu prezentują się nasi stypendyści - uczniowie klas V - VI. Osiągnęli oni w I półroczu średnie ocen od 5,23 do 5,0 oraz wzorowe i bardzo dobre oceny zachowania. W tym roku szkolnym stypendium wyniosło 250 złotych dla każdego ucznia. Brawo!!!