O szkole

Jesteś tu: » Strona główna » O szkole

O szkole - rok szkolny 2018/2019

 

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie liczy 11 oddziałów:

3 Oddziały Przedszkolne - grupa 2,5-3-latków, grupa 4-5-latków, grupa 5-6-latków - łącznie 57 dzieci

Klasa I - 12 uczniów

Klasa II - 6 uczniów

Klasa III - 3 uczniów

Klasa IV - 13 uczniów

Klasa V - 10 uczniów

Klasa VI - 6 uczniów

Klasa VII - 10 uczniów

Klasa VIII - 3 uczniów

Razem - 63 uczniów i  57 dzieci

 

Szkoła posiada pracownię multimedialną ze środków Unii Europejskiej, salę gimnastyczną, boisko szkolne, plac zabaw, bibliotekę szkolną. Dbamy o to, aby uczniowie czuli się w niej bezpiecznie, a wiedza była zdobywana z przyjaznym nastawieniem do świata.W ostatnim czasie zyskaliśmy pomoce dydaktyczne z projektu MEN"Radosna Szkoła". Doposażyliśmy 2 sale oddziałów przedszkolnych, łazienki, kuchnię oraz plac zabaw z projektu 9.1.1. "Sukces osiągniemy, gdy w przedszkola zainwestujemy". Realizowaliśmy projekt: w ramach konkursu pn. "Moja wymarzona ekopracownia".W ramach projektu powstała ekopracownia z znowoczesnym sprzętem multimedialnym oraz różnorodnymi pomocami dydaktycznymi, dzięki którym zajęcia stały się atrakcyjniejsze oraz inspirujące do działania. Dbamy o to aby nauka była dla uczniów radością poznawania i tworzenia. Ważne jest dla nas, żeby wiedza zdobywana była w sposób bezpieczny,  z przyjaznym nastawieniem do świata. Z funduszy europejskich w szkole realizowane były również projekty "Rozwijamy się z indywidualizacją" oraz projekt regionalny, a od roku szkolnego 2014/2015 realizujemy program "Mały Mistrz", dzięki któremu uczniowie mogą korzystać na sali gimnastycznej z nowych zasobów sprzętu sportowego. W dalszym ciągu czynimy starania o pozyskanie kolejnych funduszy z Unii Europejskiej.

Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia  w wycieczkach, wyjazdach na „zieloną szkołę” i do teatru. Szkoła jest organizatorem konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach zewnętrznych: powiatowych  i gminnych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze stosującej nowoczesne metody i techniki pracy możemy pochwalić się dobrymi wynikami na sprawdzianie po klasie VI.  Atutem naszej szkoły są mało liczne klasy, co zapewnia indywidualną pracę z dzieckiem, rozwija jego zdolności i umiejętności, a tym samym zapewnia dobre podstawy do kontynuowania dalszej nauki i lepszy start w życiu. Nauczyciele budują dobre i przyjazne relacje z dziećmi i ich rodzicami. Szkoła stanowi również w pewnym stopniu  ośrodek kultury we wsi. Organizowane są różne uroczystości środowiskowe, takie jak: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Choinka Noworoczna, Mikołajki dla młodszych dzieci. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze – codziennie do 1630. Dzieci mogą korzystać z ciepłych posiłków. Od roku szkolnego 2012/2013 oddział przedszkolny objęty jest bezpłatną nauką języka angielskiego. Od września roku szkolnego 2014/2015 wszyscy uczniowie zostali objęci opieką logopedyczną. Od października 2016r w odziałach przedszkolnych 3-4latków ruszył program "Dwujęzyczne dzieci".

 

W szkole realizowane są:

 PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI SZKOŁY


 

W szkole działają:

Samorząd Uczniowski - opiekunki:  mgr Małgorzata Ostrowska i mgr Lucyna Okraska

Oświata Zdrowotna - opiekunka  mgr Lucyna Okraska

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody - opiekunki:  mgr Anna Pełka i mgr Małgorzata Ostrowska


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                                                                                                                                                        mgr Marzanna Kujawiak