Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

Drodzy Rodzice!

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi podręczników do nauczania religii, prosimy o wstrzymanie się z ich zakupem do początku roku szkolnego 2020/2021.


Konsultacje dla uczniów

 

Uczniowie, którzy będą korzystać z konsultacji, mają obowiązek dostarczyć do szkoły wypełniony przez rodzica załącznik nr.2 z "Procedury postępowania w trakcie pandemii w szkole od 25 maja 2020 roku" (zakładka boczna) oraz zachować wszelkie środki ochrony osobistej!

 

 

 

Informacja

 

Uczniowie klas IV-VIII, którzy będą chcieli skorzystać z prawa poprawy oceny, proszeni są o zgłoszenie się do wychowawcy i poinformowanie – najpóźniej do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 12.00, z jakiego przedmiotu będą poprawiać ocenę i w jakiej formie (pisemna lub ustna).

Wychowawca po zebraniu informacji przekazuje je do dyrektora szkoły. Po ustaleniu terminów i godzin poprawy wychowawca poinformuje rodzica o ustalonym spotkaniu. Poprawa oceny odbywać się będzie w formie ustnej lub pisemnej w obecności rodzica  i nauczyciela przedmiotu. Ocena zostanie podana bezpośrednio pod koniec spotkania.

 

Od 1 czerwca 2020 r. w szkole w godzinach od 9.00 do 13.00 planowane są indywidualne konsultacje zainteresowanych uczniów klas I - VIII z nauczycielami (najlepiej po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym spotkania).

Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurą postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w szkole obowiązującą od dnia 25 maja 2020 r. (na stronie internetowej szkoły).

 

 UWAGA  RODZICE I UCZNIOWIE!!!

W związku z nową decyzją rządu dzieci nie powrócą do szkół do końca roku szkolnego 2019/2020, możliwe będą konsultacje, o których mowa powyżej.

 


WIADOMOŚĆ

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021, ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii, zostaje przedłużona do piątku 29 maja 2020 r. do godz. 1500.

Przypominamy, że istnieje możliwość zapisania dziecka do oddziałów przedszkolnych i do szkoły drogą elektroniczną na adres: spn43@wp.pl

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony: www.zsjamno.szkolnastrona.pl z zakładek

• Rekrutacja do klasy I,

• Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.

O wynikach rekrutacji rodzice dziecka zostają poinformowani po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 12 czerwca 2020 r.

 

  • Wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły: https://zsjamno.szkolnastrona.pl i Facebook Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie.
  • W razie pytań i wątpliwości prosimy również o kontakt telefoniczny: 46 838 99 23.
Szanowni Państwo!

Informujemy, że:

W 2020 roku wszystkie osoby, którym dobre warunki nauczania, wychowania i opieki  oraz rozrywka naszych dzieci są bliskie sercu mogą przekazać swój 1% podatku na konto SnRROGŁ:

KRS 0000380831  • Otwarcie oddziałów przedszkolnych

Wójt Gminy Łowicz opublikował dziś oficjalne pismo w sprawie otwarcia oddziałów przedszkolnych w Gminie Łowicz.

Otwarcie oddziałów przedszkolnych
  • Bieg ku czci żołnierzy wyklętych

W miniony weekend dwoje naszych uczniów:  Kacper Rolewski z klasy V i Victoria Gromek z klasy VI wzięli udział w łowickim biegu ku czci żołnierzy wyklętych. Bardzo cieszymy się, że ci młodzi ludzie są świadomi tych tragicznych wydarzeń w historii Polski i z własnej woli, w taki sposób okazują swój szacunek dla bohaterów narodowych z Witoldem Pileckim na czele.

Bieg ku czci żołnierzy wyklętych
TAK dla iluzji! NIE dla złudzeń!
czytaj więcej
Walentynki w szkole
czytaj więcej
Podsumowanie pierwszego półrocza 2019-2020
czytaj więcej