txtMenu.jpg

Strona główna

Jesteś tu: Strona główna » Strona główna

 

Konsultacje uczniów klasy VIII w Szkole Podstawowej w Jamnie                    

 

język polski - p. Beata Brzozowska

 matematyka - p. Agnieszka Milczarek

 25 - 29 maja 2020 r.  (poniedziałek - piątek)  w godzinach 9.00 - 13.00                 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

 

 

język angielski-p. Łukasz Gryglak

 25.05.2020 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-13.00

 28.05.2020 r. (czwartek) w godzinach 9.00-11.00

 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

 

Od 1 czerwca 2020 r. odbywać się będą konsultacje wszystkich uczniów klas I-VIII. Harmonogram konsultacji będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły           

do  27 maja 2020r.


 

Uczniowie, którzy przyjdą na konsultacje do szkoły, proszeni są o przyniesienie wypełnionego oświadczenia rodzica- załącznik nr 2 Procedury postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w oddziale przedszkolnym i szkole obowiązującej od dnia 25 maja 2020r.

 

 

                                            


 

Informacja dla Rodziców uczniów klas IV-VIII

 

 

 

W dniu 22 maja 2020 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w szkole wychowawcy klas IV-VIII przekażą pisemną propozycję (za potwierdzeniem odbioru) rocznych /końcowych ocen dziecka w roku szkolnym 2019/2020.

 

Rodziców, którzy nie będą mogli odebrać osobiście pisemnej propozycji ocen w ww. terminie, zapraszamy do szkoły w dniach 25, 26 lub 27 maja 2020 r. w godz. 11.00 - 14.00 (odbiór u zastępcy dyrektora).

 

Bardzo prosimy też Państwa o zapoznanie się z procedurą postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w szkole obowiązującą od dnia 25 maja 2020 r. (na stronie internetowej szkoły).Informacja

 

Uczniowie klas IV-VIII, którzy będą chcieli skorzystać z prawa poprawy oceny, proszeni są o zgłoszenie się do wychowawcy i poinformowanie – najpóźniej do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 12.00, z jakiego przedmiotu będą poprawiać ocenę i w jakiej formie (pisemna lub ustna).

Wychowawca po zebraniu informacji przekazuje je do dyrektora szkoły. Po ustaleniu terminów i godzin poprawy wychowawca poinformuje rodzica o ustalonym spotkaniu. Poprawa oceny odbywać się będzie w formie ustnej lub pisemnej w obecności rodzica  i nauczyciela przedmiotu. Ocena zostanie podana bezpośrednio pod koniec spotkania.

Od 1 czerwca 2020 r. w szkole w godzinach od 9.00 do 13.00 planowane są indywidualne konsultacje zainteresowanych uczniów z nauczycielami (najlepiej  po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym spotkania). Szczegółowy grafik konsultacji udostępnimy na stronie internetowej szkoły do 20 maja 2020 r.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurą postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w szkole obowiązującą od dnia 25 maja 2020 r. (na stronie internetowej szkoły).

 

 

 

 

Procedura postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19
w oddziale przedszkolnym i szkole

obowiązująca od dnia 25 maja 2020r. znajduje się w zakładce z boku strony.


 

 

 

 

 

 

Ważna informacja dla rodziców przedszkolaków w aktualnościach poniżej tablicy.Szanowni Rodzice!

 

             W związku z możliwością uruchomienia opieki przedszkolnej w czasie epidemii, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ, informujemy, że:

 

- prowadzone są konsultacje z lokalnymi instytucjami monitorującymi stan pandemii w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków,

 

- rozważana jest możliwość uruchomienia oddziału przedszkolnego w Bocheniu (by nie narażać szkół podstawowych na ryzyko zamknięcia z powodu kwarantanny – szkoły muszą być gotowe na powrót uczniów i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty),

 

- podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu dziecka do w/w oddziału przedszkolnego będzie niemożność rodziców pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19,

 

- rodzice będą zobowiązani we własnym zakresie dowieźć (i odebrać) dziecko  do uruchomionego oddziału przedszkolnego i zapewnić mu dzienne wyżywienie.

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o deklarację zwrotną do dnia 7.05.2020 (czwartek) do godziny 12:00 na adres mailowy szkoły: spjamno@wp.pl

 

O dalszych decyzjach będą Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

 

                                                                               Wójt Gminy Łowicz

                                                                              dyrektorzy szkół z Gminy Łowicz 

                                      

                                               WAŻNA INFORMACJA !!!

 

W związku z przedłużeniem okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informujemy, że szkoła pozostaje zamknięta do 24 maja 2020 r. Wszystkie aktualne informacje zamieszczane będą na koncie facebookowymi stronie internetowej szkoły: https://zsjamno.szkolnastrona.pl                                                                   Uwaga!


 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021, ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii, zostaje przedłużona do piątku 29 maja 2020 r. do godz. 1500.

 

Przypominamy, że istnieje możliwość zapisania dziecka do oddziałów przedszkolnych i do szkoły drogą elektroniczną na adres: spjamno@wp.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony: www.zsjamno.szkolnastrona.pl z zakładek

 

• Rekrutacja do klasy pierwszej,

 

• Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego.

 

O wynikach rekrutacji rodzice dziecka zostają poinformowani po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 12 czerwca 2020 r.

 


 

 

 

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU


na Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz 


KRS 0000380831  

       


Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pamiątkę Konferencji Sztokholmskiej, która odbyła się 5. czerwca 1972 roku. 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska
czytaj więcej
  • Procedura

Procedura postępowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19
w oddziale przedszkolnym i szkole

obowiązująca od dnia 25 maja 2020r. znajduje się w zakładce z boku strony.

  • Ważna informacja dla rodziców przedszkolaków

Ważna informacja.

Dzień Ziemi
czytaj więcej
czytaj więcej

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice przeczytajcie poniższą informację:

czytaj więcej

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

Opracowanie: szkolnastrona.pl